1:
Fudan alumni Chen Weizhu, Wu Weimin, Fu Ronggen, Ni Jiying, Wang Jian, Shi Yu, Li Shuang, Li Yi, Chen Yunjia plus around 20 family members and friends attended the Nov 10, 2007 "Golden Fall Moon Festival" By Dong Fang Chinese Performing Arts Association. Li Yi and Fu Ronggen performed in the event.
http://www.fudan-chicago.org/reports/DongfangFall07.htm


2:
Fudan alumni Wu Weimin, Woo Pengyung, Wang Jian, and Li Yi attended the Nov 14, 2007 large scale and high level music and dance performance "ODE TO PEACE" by Nanjing Performing Arts Group. Wang Jian was vice secretary general and reporter for this event.
http://www.fudan-chicago.org/reports/NanjingPerformance07.htm


3:
Fudan alumni Zhou Jiangang, Wang Jian, Li Yi, and Tang Jin attended the Oct 27, 2007 Inaugural Ceremony of MID-AMERICA RECREATION SPORTS CULTURAL AMUSEMENTS ORGANIZATION(MACRO). Li Yi led the Karaoke performance.
http://www.fudan-chicago.org/reports/Macro071027.htm


4:
Fudan alumni Wu Weimin, Zhou Jiangang, Ni Jiying, Wang Jian, Kan Donghui, Wu Xuanhong, Shen Yanping attended the Sep 30, 2007 Chinese Traditional Music and Dance Festival. Kan Donghui performed in the event.
http://www.fudan-chicago.org/announcements/Concert070929.jpg


5:
Fudan alumni Zhou Yelu, Li LiAng, Hong Mingde, Yuan Jian, Zhou Jiangang, Li Weixiong, Wang Jian, Shi Yu, Shen Yanping, Zhuang Zhongwei, Li Zhi attended the Nov 3, 2007 Chinese Stock Market Analysis Seminar organized by CFAA.
http://www.fudan-chicago.org/reports/invest071103.htm

Sunny Shi